Kontaktinformasjon

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak. E-post betjenes mandag-fredag kl. 08-15. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Vårt sentralbord er døgnåpent, ring 02800.
Street address
Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand S Show in map
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Press contacts

Operative hendelser

Phone
38 13 60 00
Availability
klokken 08.00 –15.45. Etter klokken 15.45: Ring 38 13 65 20 (Dette nummeret er kun for henvendelser fra mediene)

Police offices and services in Agder politidistrikt

 1. Åmli politistasjon

  1. Anmelde
  2. Hittegods
  Show in map
 2. Arendal og Froland politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Nødpass
  3. Opphold og utlendingssaker
  4. Anmelde
  5. Namsfogden i Agder og forliksråd
  6. Hittegods
  7. Politivakt
  Show in map
 3. Bygland, Evje og Hornnes politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 4. Byremo politistasjon

  1. Anmelde
  2. Hittegods
  Show in map
 5. Farsund og Lyngdal politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Anmelde
  3. Namsfogden i Agder og forliksråd
  4. Hittegods
  Show in map
 6. Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 7. Grimstad politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 8. Kristiansand politistasjon - Politihuset i Kristiansand

  1. Pass og ID-kort
  2. Nødpass
  3. Opphold og utlendingssaker
  4. Anmelde
  5. Våpen
  6. Førerkort, tillatelser og bevilling
  7. Namsfogd og forliksråd
  8. Hittegods
  9. Politivakt
  Show in map
 9. Lillesand og Birkenes politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 10. Mandal politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 11. Namsfogden i Agder

  1. Namsfogden i Agder og forliksråd
  Show in map
 12. Risør og Gjerstad politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 13. Søgne og Songdalen politistasjon

  1. Anmelde
  2. Hittegods
  Show in map
 14. Statens barnehus Kristiansand

 15. Tvedestrand og Vegårshei politistasjon

  1. Anmelde
  2. Hittegods
  Show in map
 16. Valle mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 17. Valle og Bykle politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 18. Vennesla og Iveland politistasjon

  1. Anmelde
  2. Namsfogden i Agder
  3. Hittegods
  Show in map

Om oss

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder fylke og har ansvaret for 25 kommuner, hvor det bor ca. 300 000 innbyggere.

Sosiale medier