Kontaktinformasjon

Telephone
55 55 63 00
Fax
55 55 65 50
Email
post.vest@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Vi ber om at det kjem frem av e-posten ditt namn, mobilnummer og kor du bur. Dette for at vi skal kunne hjelpe deg best mogleg.
Street address
Allehelgens gate 6, 5016 Bergen Show in map
Address
Postboks 85, 6901 Florø (felles postmottak for alle einingar i Vest politidistrikt)

Opening Hours

Phone hours

Monday
07:30-22:30
Tuesday
07:30-22:30
Wednesday
07:30-22:30
Thursday
07:30-22:30
Friday
07:30-22:30
Saturday
10:00-16:00

Press contacts

Police offices and services in Vest politidistrikt

 1. Årdal mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 2. Årdal politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 3. Askøy politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  3. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 4. Aurland politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 5. Austevoll mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 6. Austevoll politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  Show in map
 7. Bergen Lufthavn Flesland politistasjon

  1. Naudpass
  Show in map
 8. Bergen nord politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  3. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 9. Bergen sentrum politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  3. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 10. Bergen sør politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  3. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 11. Bergen vest politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  3. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 12. Bjørnafjorden politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Melding (anmelde)
  3. Namsmann og forliksråd
  Show in map
 13. Bremanger politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 14. Fjaler politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 15. Florø politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Melding (anmelde)
  3. Førarkort og løyve
  4. Hittegods
  Show in map
 16. Førde politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Naudpass
  3. Opphald og utlendingssaker
  4. Melding (anmelde)
  5. Førarkort og løyve
  6. Namsmann og forliksråd
  7. Hittegods
  Show in map
 17. Fusa politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  Show in map
 18. Gloppen politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  Show in map
 19. Hardanger politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Naudpass
  3. Melding (anmelde)
  4. Våpen
  5. Førarkort og løyve
  6. Namsmann og forliksråd
  7. Hittegods
  Show in map
 20. Høyanger mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 21. Høyanger politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 22. Husnes mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 23. Kvam politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Namsmann og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 24. Kvinnherad politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Namsmann og forliksråd
  3. Hittegods
  Show in map
 25. Lærdal mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 26. Lærdal politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 27. Måløy politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 28. Masfjorden politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  Show in map
 29. Namsfogden i Bergen

  1. Namsmann og forliksråd
  Show in map
 30. Nordhordland politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Naudpass
  3. Melding (anmelde)
  4. Namsmann og forliksråd
  5. Hittegods
  Show in map
 31. Norheimsund mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 32. Osterøy politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  4. Namsmann og forliksråd
  Show in map
 33. Øygarden politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Melding (anmelde)
  3. Hittegods
  4. Publikumsekspedisjonen
  Show in map
 34. Selje mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 35. Sogndal politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Melding (anmelde)
  3. Hittegods
  4. Namsmann og forliksråd
  Show in map
 36. Solund mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 37. Stad politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Melding (anmelde)
  3. Førarkort og løyve
  4. Namsmann og forliksråd
  5. Hittegods
  Show in map
 38. Stryn politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 39. Tysnes mobilt– pass og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 40. Tysnes politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Hittegods
  Show in map
 41. Vik mobilt pass– og ID-kontor

  1. Pass og ID-kort
  Show in map
 42. Vik politistasjon

  1. Melding (anmelde)
  2. Førarkort og løyve
  3. Hittegods
  Show in map
 43. Voss politistasjon

  1. Pass og ID-kort
  2. Opphald og utlendingssaker
  3. Melding (anmelde)
  4. Førarkort og løyve
  5. Namsmann og forliksråd
  6. Hittegods
  Show in map
 44. Western police districts unit for immigration, passports and other permits

  1. Passport
  2. Emergency passport
  3. Residence permits and immigration
  Show in map

Om oss

Vest politidistrikt dekker 38 kommunar i Vestland fylke, med til saman 598 000 innbyggjarar. Distriktet følgjer ikkje fylkesgrensene helt - kommunane Fitjar, Bømlo, Stord, Etne og Sveio høyrer til Sør-Vest politidistrikt. Politidistriktet har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar. Politimeisteren har sitt kontor i Bergen og der ligg også felles operasjonssentral.