Miljøkriminalitet rammer ofte våre fellesgoder mer enn enkeltpersoner og gir politiet andre utfordringer enn den vanlige kriminaliteten. Slik kriminalitet kan ramme helt lokalt, men det kan også få nasjonale og globale konsekvenser.

Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Kriminaliteten svekker vårt livsgrunnlaget, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene.

Lovbrudd blir ofte oppdaget av miljøforvaltningen og i flere tilfeller avdekkes miljøkriminalitet av miljøvernorganisasjoner. Politiet er avhengig av et godt samarbeid med miljøforvaltningen for å lykkes i etterforskningen av miljøsaker.

Økokrim er den enheten i politiet som er ansvarlig for miljøsaker. De fleste miljølovbrudd skal likevel etterforskes og avgjøres av lokalt politi der gjerningen er begått.

Find your local police

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.