Økonomisk kriminalitet utgjør en liten andel av alle registrerte lovbrudd, men mørketallene kan være store og kriminalitetsformen kan likevel være en alvorlig trussel mot enkeltpersoner og strukturer i næringslivet. Like alvorlig er kanskje den trusselen økonomisk kriminalitet kan utgjøre mot samfunnsstrukturer som velferdsstaten og demokratiet.

Ulike former for økonomisk kriminalitet:

  • Bedrageri
  • Hvitvasking
  • Konkurskriminalitet
  • Korrupsjon
  • Regnskapskriminalitet
  • Skattekriminalitet
  • Verdipapirkriminalitet

Økokrim har det nasjonale ansvaret for denne type kriminalitet. Finn mer informasjon hos okokrim.no. De fleste saker skal likevel etterforskes og avgjøres av lokalt politi.

Kontakt lokalt politi

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.