Hvor lenge har jeg prikkene?

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den datoen du fikk endelig dom i saken.

Hvilke konsekvenser har prikkene?

Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder. Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet.

Du kan ikke klage på at du har fått prikker.

Hva kan jeg få prikker for?

Du kan få prikker for:

  • brudd på fartsgrensen
  • kjøring mot rødt lys
  • ulovlig forbikjøring
  • brudd på vikeplikten
  • kjøring i sperreområde
  • kjøring med for liten avstand til bilen foran
  • kjøring med trimmet motorsykkel eller moped
  • å ikke sikre passasjerer under 15 år
  • bruk av mobiltelefon

På nettsidene til Statens vegvesen kan du se hvor mange prikker disse lovbruddene gir.

For deg som ikke har elektronisk ID

Du må ha elektronisk ID (enten BankID, Buypass ID eller Commfides) for å logge inn og se dine prikker digitalt. Hvis du ikke har dette, må du møte opp på en politistasjon for å få vite hvor mange prikker du har. Du må ta med gyldig legitimasjon.

Les mer om elektronisk ID.