Barn kan bli lokket eller presset til å dele seksualiserte bilder og videoer av seg selv eller utføre seksuelle handlinger foran webkamera. Overgrep som blir direkte overført, og krenkende eller uanstendig seksuell oppførsel på internett er også viktig informasjon for politiet. I tillegg tar politiet imot tips om nettsteder med overgrepsmateriale.

Politiet trenger din hjelp

For å gjøre internett tryggere trenger politiet at du melder fra. Gi oss informasjon om identiteter, kallenavn og hendelser. For eksempel hvor barn og unge er usikre på hvem de snakker med, og intensjonene vedkommende har. Med slike opplysninger kan vi danne oss et bilde av personene som er en trussel mot barn, og sette i verk tiltak både på og utenfor internett.

Vil du tipse politiet? Er du usikker på om det er alvorlig nok?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Er du i tvil, send oss tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos.

Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold? Du må du kontakte ditt lokale politi.