Saksbehandlingstidene ble oppdatert 19. februar.

Politidistrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 uke
 • Jakt, søknader på papir: 2 til 4 uker
 • Sport/konkurranse: 2 til 4 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 12 uker
Finnmark politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 4 uker
 • Jakt, søknader på papir: 6 til 8 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 4 til 6 uker
Innlandet politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 28 uker
 • Jakt, søknader på papir: 28 uker
 • Sport/konkurranse: 36 uker
 • Øvrige søknader: 36 uker (våpenpass 5 uker)
Møre og Romsdal politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 til 4 dager
 • Jakt, søknader på papir: 3 uker
 • Sport/konkurranse: 8 uker
 • Øvrige søknader: 8 uker
Nordland politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 til 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 14 uker
 • Øvrige søknader: inntil 15 uker (våpenpass 4 uker)
Oslo politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 16 til 20 uker
 • Jakt, søknader på papir: 20 til 24 uker
 • Sport/konkurranse: 24 til 30 uker
 • Øvrige søknader: 30 til 34 uker
Sør-Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 til 5 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 8 til 10 uker
 • Øvrige søknader: inntil 26 uker (våpenpass 1 uke)
Sør-Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: inntil 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: inntil 4 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 12 uker
 • Øvrige søknader: inntil 10 uker
Troms politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 til 4 uker
 • Jakt, søknader på papir: 3 til 4 uker
 • Sport/konkurranse: 4 til 6 uker
 • Øvrige søknader: 4 til 6 uker
Trøndelag politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 18 uker
 • Jakt, søknader på papir: 18 uker
 • Sport/konkurranse: 10 uker
 • Øvrige søknader: 34 uker
Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 til 5 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 12 til 15 uker
 • Øvrige søknader: 12 til 15 uker
Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 21 til 23 uker
 • Jakt, søknader på papir: 25 til 27 uker
 • Sport/konkurranse: 37 til 39 uker