Stab for kommunikasjon

E-post
kommunikasjon.innlandet@politiet.no
Mobil
400 37 744
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 09:00–14:00. Innsynsbegjæringer, statistikk eller generelle henvendelser skal sendes: post.innlandet@politiet.no