Kommunikasjonsenheten

E-post
kripos.info@politiet.no
Telefon
23 20 80 60

Kommunikasjonssjef: Åste Dahle Sundet