Generelle medieførespurnadar

Mobil
990 94 670 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Måndag - fredag, kl. 09.00 - 15.00 E-post: kommunikasjon.moreogromsdal@ politiet.no

Ta gjerne kontakt om førespurnader som ikkje gjeld operative hendingar.