Generelt frå media

E-post
kommunikasjon.moreogromsdal@politiet.no
Mobil
990 94 670 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Mandag - fredag kl. 10:00–14:00. NB: avgrensa kapasitet.

Ta kontakt om det som gjeld organisasjon og leing samt andre førespurnader frå media.