Kommunikasjonsstaben

E-post
kommunikasjon.oslo@politiet.no
Mobil
474 89 111 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 08:00-15:45. NB! Innsynsbegjæringer skal sendes: post.oslo@politiet.no