Kommunikasjonsstaben

E-post
info.pft@politiet.no
Telefon
400 33 544
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 08:00–15:00. (Vintertid kl. 08:00-15:45 fra 15.09 til 14.05)