Enkelte saker

E-post
kommunikasjon.troms@politiet.no
Mobil
477 99 298
Kontakt oss
Eget telefonnummer til pressekontakt som brukes sporadisk i enkeltsaker.