Kommunikasjonsstaben

E-post
kommunikasjon.sorost@politiet.no
Mobil
474 59 940 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Pressevakttelefon er tilgjengelig for pressen mandag–fredag kl. 08:00–15:30. NB. Innsynsbegjæringer sendes: post.sor-ost@politiet.no

Operasjonssentralen

Henvendelser om operative hendelser besvares av operasjonssentralen på telefon 33 35 85 24.