Kommunikasjon

E-post
kristin.bjorntvedt@politiet.no
Mobil
936 46 360

Pressetelefon ved Kristin Bjørntvedt.