Kommunikasjon

E-post
kristin.bjorntvedt@politiet.no
Mobil
404 06 479 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Mandag-fredag: kl. 08.00-15.30 Hvis nødvendig behov for presseinfo ut over åpningstiden, (fortrinnsvis SMS), se kontaktinfo til ansatte ved hovedkontoret og distriktskontorene på www.politiet.no/utrykningspolitiet.