Kommunikasjonsstab

E-post
kommunikasjon.vest@politiet.no
Mobil
488 98 811 (Ingen SMS)

Stab for kommunikasjon består av følgande medarbeidarar:

  • Arne Lutro, kommunikasjonssjef, tlf: 414 32 243
  • Gry Halseth, kommunikasjonsrådgjevar, tlf: 900 19 318
  • Ragnhild Vikestrand, kommunikasjonsrådgjevar, tlf: 480 79 248