Generelt frå media

E-post
kommunikasjon.moreogromsdal@politiet.no
Mobil
990 94 670 (Ingen SMS)

Ta kontakt om det som gjeld organisasjon og leing samt andre førespurnader frå media.