Generelle medieførespurnadar

Mobil
990 94 670 (Ingen SMS)

Ta kontakt om det som gjeld organisasjon og leing, i tillegg til andre førespurnader frå media som ikkje gjeld operative hendingar.