Kommunikasjon

E-post
Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Mobil
23 29 10 30

Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsrådgiverne hos Økokrim, for å komme i kontakt med rett person.  

Ellen Cecilie Eriksen
senior kommunikasjonsrådgiver
Ellen.Cecilie.Eriksen@politiet.no

Katrine Hatlen Nylund
senior kommunikasjonsrådgiver
katrine.hatlen.nylund@politiet.no