Bjørn Eirik Vandvik

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Eining
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder politifagavdelingen