Oppgaver og ansvar

Sør-Vest politidistrikt har ansvar for politioppgavene på kontinentalsokkelen sør for 62º breddegrad, samt bistands- og opplæringsansvar for hele sokkelen.

Organisering av politidistriktet

1. januar 2016 ble Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt.

Organiseringen av det nye politidistriktet var på plass i 2017. Politimesteren har tre lederstøttestaber (HR og HMS, virksomhetsstyring og kommunikasjon). I tillegg er organisasjonen fordelet på fem geografiske driftsenheter og seks funksjonelle driftsenheter.

Politidistriktet har 16 politistasjoner.

Ledelsen

Politimester Hans Vik
Politimester Hans Vik

Hans Vik var politimester i Rogaland politidistrikt og har samme rolle i Sør-Vest politidistrikt. Vik kom fra stillingen som visepolitimester og driftsenhetsleder for felles operativ enhet. Tidligere har Vik hatt flere vikariater som både visepolitimester og leder for felles påtaleenhet de senere årene. Han har også hatt flere stillinger som polititjenestemann og politijurist i Rogaland politidistrikt og tidligere Stavanger politidistrikt. Han var i 2007 konstituert statsadvokat. Vik har også erfaring fra Forsvaret, Oslo politidistrikt og KRIPOS.

Visepolitimester Gøril Våland
Visepolitimester Gøril Våland.

Gøril Våland ble visepolitimester i Rogaland politidistrikt etter å ha vært seksjonsleder Stavanger ved felles påtaleenhet fra 2007. Før dette arbeidet hun som politiadvokat i Rogaland politidistrikt fra 2001. Tidligere bakgrunn er fra skatteetaten. Våland ble utnevnt til visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt i januar 2017.

Stabsenheter

 • Leder stab virksomhetsstyring: Jarle Dyre Øversveen
 • Leder stab HR og HMS: Modolf Haraldseid
 • Leder stab kommunikasjon: Jon Dagsland

Funksjonelle driftsenheter

 • Politiets Sikkerhetstjeneste: Stig Ledaal
 • Felles enhet for operativ tjeneste: Steffen Thesen
 • Felles enhet for etterretning og etterforskning: Thor Magne Løge
 • Felles enhet for kriminalitetsforebygging: Grete Winge
 • Felles enhet for utlending og forvaltning: Leif Ole Topnes
 • Felles enhet for påtale: Kristin Nord-Varhaug
 • Felles enhet for sivile rettspleie: Øyvind Time

Geografiske driftsenheter

 • Stord: Marit Ellingsen (fung.)
 • Haugesund og Karmøy: Edgar Mannes
 • Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord: Jarle Grindheim (fung.)
 • Stavanger og Ryfylke: Odd Tveit Jørgensen
 • Jæren, Sandnes og Dalane: Siri Fisketjøn Indrebø