Slik søker du om nødpass

Nødpass, ekspresslevering eller prioritet fra 7. juli

7. juli åpner vi for at flere kan søke om nødpass. Dette er det nye kriteriet: 

 • alle som har bestilt en reise.

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før avreise. 

Nødpass, ekspresslevering eller prioritet fra 22. juni til og med 6. juli

 • alle som har en reise som er bestilt til og med 1. juni 
 • barn under 18 år som skal på en reise. 

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før avreise. 

Situasjon

Du som har en reise bestilt senest 1. juni, og reisen er om syv dager eller tidligere.

Dokumentasjon

Du må ha med bestilling av reise hvor det fremgår at reisen er bestilt senest 1. juni. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Barn under 18 år som skal reise om syv dager eller tidligere, og har en reise bestilt etter 1. juni. 

Dette kriteriet gjelder kun barn under 18 år, og ikke andre som skal reise sammen med barnet. 

Dokumentasjon

Du må ha med bestilling av reise hvor det fremgår når reisen er. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Hvis du ikke har bestilt reise til og med 1. juni, eller er barn under 18 år, gjelder fortsatt kriteriene for nødsituasjoner eller særlige grunner.

Nødsituasjoner - kriterier for nødpass, ekspresslevering eller prioritet

 • Politiet gjør en vurdering av både behovet ditt og dokumentasjonen din.
 • Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.
 • I tillegg må du vise frem dokumentasjon av reise eller plan for reise, som flybilletter, hotellreservasjon, eller lignende.
 • Politet er ikke ansvarlig hvis søker ikke har forsikring eller avbestillingsmuligheter for reise som allerede er bestilt.

Kriteriene som er beskrevet vil ikke dekke alle situasjoner. Dersom du mener du er i  et nødstilfelle som ikke er beskrevet oppfordrer vi deg om å kontakte oss for å få situasjonen din vurdert.

Situasjon

Du trenger pass eller ID-kort for å reise hjem til bostedslandet ditt.

Dokumentasjon

Hvis du er bosatt utenfor Norge må du dokumentere i hvilket land du er bosatt. Eksempel på slik dokumentasjon er:

 • bostedsattest
 • oppholdskort elelr bekreftelse på EØS-registrering

Dokumentasjon på at du eier eller leier bolig er ikke tilstrekkelig.

I tillegg må du dokumentere reisen til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du må reise for å hente mindreårig barn hjem til bostedsland.

Dokumentasjon

Du må vise frem dokumentasjon på hvilket land barnet befinner seg i. Gjelder det adoposjon eller surrogati må dette også dokumenteres.

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Dette kriteriet dekker følgende situasjoner:

 • Søker som skal reise for å gjennomgå nødvendig behandling, eller konsultasjon, i forbindelse med sykdom.
 • Foresatt eller verge til personer som skal reise for å gjennomgå nødvendig behandling, eller konsultasjon, i forbindelse med sykdom. 
 • Søker som skal følge en annen person som skal gjennomgå nødvendig behandling, eller konsultasjon, i forbindelse med sykdom. Herunder regnes helsepersonell eller familiemedlemmer som utfører omsorgsoppgaver.
 • Andre personer enn foresatt eller verge kan også dekkes av dette kriteriet. Da må det tas hensyn til alder, alvorlighet og sykdom eller tilstand til den søker skal følge.

Kriteriet gjelder ikke kosmetisk behandling eller operasjon som ikke kan relateres til fysiske plager eller helseproblemer.

Dokumentasjon

Du som søker må vise frem:

 • bekreftelse fra lege eller tannlege som erklærer at behandlingen eller konsultasjonen er absolutt nødvendig og når den skal påbegynnes eller gjennomføres
 • bekreftelse fra behandlingssted

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du har nær familie som er alvorlig syk eller skadet i utlandet. Nær familie defineres i denne sammenheng som:

 • ektefelle, registrert partner eller samboer
 • barn, stebarn eller svigerbarn
 • foreldre, steforeldre eller svigerforeldre
 • søsken, halvsøsken eller stesøsken
 • barnebarn, oldebarn, tippoldebarn
 • besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre

Dokumentasjon

Du må ha bekreftelse fra lege eller behandlingssted om når, hvor, samt alvorlighetsgrad på sykdom eller skade. 

Dersom ikke familierelasjonen er registrert i Folkeregisteret, må du dokumentere relasjonen ved fremvisning av fødselsattest, vigselsattest eller bostedsattest.

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Ved alvorlige og akutte situasjoner utvises det skjønn med tanke på dokumentasjonskravet.

Situasjon

Du har en samfunnskritisk funksjon og du trenger å reise for å utøve rollen din. 

Les mer om samfunnskritiske funksjoner her. Tilsvarende kriterier legges til grunn for om du har en samfunnskritisk funksjon.

Dokumentasjon

Du må dokumentere følgende:

 • arbeidsavtale
 • kontaktinformasjon til arbeidsgiveren din med navn, rolle, telefonnummer og e-post
 • begrunnelse fra arbeidsgiver om at reisen er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • bekreftelse fra arbeidsgiver om at du skal utøve rollen innen samfunnskritisk funksjon i forbindelse med den aktuelle reisen

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Særlige grunner - kriterier for nødpass, ekspresslevering eller prioritet

 • Politiet gjør en vurdering av både behovet ditt og dokumentasjonen din.
 • Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.
 • I tillegg må du vise frem dokumentasjon av reise eller plan for reise, som flybilletter, hotellreservasjon, eller lignende.
 • Politet er ikke ansvarlig hvis søker ikke har forsikring eller avbestillingsmuligheter for reise som allerede er bestilt.

Kriteriene som er beskrevet vil ikke dekke alle situasjoner. Dersom du mener du er i  et nødstilfelle som ikke er beskrevet oppfordrer vi deg om å kontakte oss for å få situasjonen din vurdert.

Situasjon 

Eksempler på arrangement er klassetur, korpstur, idrettsarrangementer, og lignende. Dette gjelder også voksne med roller/funksjoner knyttet til arrangementet.

Dokumentasjon 

Du må dokumentere:

 • bekreftelse på deltakelse på arrangement
 • at reisen er bestilt

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil/buss.

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før planlagt reise.

Du kan søke om nødpass dersom det har gått over 10 dager etter at du har fått SMS om at passet eller ID-kortet er sendt eller postlagt, og du ikke har mottatt passet.

Situasjon

Du har et studieopphold på minst én termin.

Dokumentasjon

Du må dokumentere:

 • bekreftelse på studieplass med tidspunkt for oppstart
 • lengde på studieoppholdet

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du har et arbeidsforhold som kan være avhengig av reisevirksomhet til utlandet, for eksempel crew på fly eller båt, artister, idrettsutøvere, skuespillere, kunstnere, journalister eller lignende. Arbeidet er slik at det ikke kan gjennomføres digitalt. 

Dokumentasjon

Du må dokumentere:

 • arbeidsavtale eller bekreftelse fra arbeidsgiver på reisevirksomhet i forbindelse med arbeidsforhold
 • kontaktinformasjon til arbeidsgiveren din med navn, rolle, telefonnummer og e-post

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Når foreldre og mindreårige barn bor i ulike land.

Dokumentasjon

Dersom ikke familierelasjonen er registrert i Folkeregisteret, må relasjonen dokumenteres ved fremvisning av fødselsattest. I tillegg må du ha med:

 • dokumentasjon på hvilket land forelder eller barn befinner seg i
 • erklæring fra begge foreldre om samvær eller avtale om samværsrett

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Hvis forelderen som nekter å gi fra seg ID-kortet eller passet ikke reiser sak om utreiseforbud innen fristen, og fortsatt nekter å gi det fra seg, kan det utstedes nytt med prioritert produksjon eller nødpass. Dette vil få samme gyldighetstid som det opprinnelige dokumentet.

Her tar politiet høyde for lengre saksbehandlingstid da politiet må tilskrive forelderen som nekter å gi fra seg barnets ID-kort eller pass.

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du er ønsket tilstede ved fødsel i utlandet.

Dokumentasjon

 • dokumentasjon fra lege eller jordmor på graviditet og forventet termin
 • erklæring med kopi av pass eller ID-kort fra den gravide om at søkeren er ønsket under fødselen

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du ønsker å reise for å delta i begravelse av nær familie.

Nær familie defineres i denne sammenheng som:

 • ektefelle, registrert partner eller samboer
 • barn, stebarn eller svigerbarn
 • foreldre, steforeldre eller svigerforeldre
 • søsken, halvsøsken eller stesøsken
 • barnebarn, oldebarn, tippoldebarn
 • besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre.

Dokumentasjon

Du må ha med bekreftelse på dødsfall fra lege, sykehus, politi eller lignende, som beskriver når og hvor dødsfallet skjedde.

Familierelasjon må dokumenteres gjennom fødselsattest, vigselsattest eller bostedsattest.

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Dersom du ikke har annen legitimasjon og trenger gyldig ID-kort for legitimasjonsformål til for eksempel:

 • å hente ut medisiner
 • tilgang til nødvendige tjenester som NAV, eID, banker og lignende
 • arbeidsgiver
 • oppkjøring
 • eksamen
 • andre grunner

Dokumentasjon

Du må ha med dokumentasjon tilpasset den enkelte situasjonen, og dokumentere at behovet tilsier at du må få ID-kort før forventet produksjonstid. Nødpasset er ikke gyldig som legitimasjon. 

Situasjon

Dersom du ikke har annen legitimasjon og trenger gyldig ID-kort for legitimasjonsformål til for eksempel:

 • å hente ut medisiner
 • tilgang til nødvendige tjenester som NAV, eID, banker og lignende
 • arbeidsgiver
 • oppkjøring
 • eksamen
 • andre grunner

Dokumentasjon

Hvis du er bosatt utenfor Norge må du dokumentere hvor du er bosatt. Eksempel på slik dokumentasjon er:

 • bostedsattest eller
 • oppholdskort eller
 • bekreftelse på EØS-registrering

Dokumentasjon på at du eier eller leier bolig er ikke tilstrekkelig.

Du må ha med dokumentasjon tilpasset den enkelte situasjonen, og dokumentere at behovet tilsier at du må få ID-kort før forventet produksjonstid. Nødpasset er ikke gyldig som legitimasjon. 

Situasjon

Du har en uforutsett reise i forbindelse med jobb, reisen er nødvendig og oppgavene kan ikke gjennomføres digitalt.

Dokumentasjon

Hvis du er ansatt i firmaet må du ha med:

 • arbeidsavtale
 • kontaktinformasjon til arbeidsgiver med navn, rolle, telefonnummer og mail
 • oppdragsbeskrivelse (kontrakt/avtale om oppdrag gitt til firma søker jobber i)
 • begrunnelse om at reisen har oppstått akutt, at reisen er strengt nødvendig og ikke kan gjennomføres digitalt.

Hvis du eier eller har en annen rolle enn ansatt i firmaet må du ha med:

 • bekreftelse på eierskap eller rolle i firma
 • oppdragsbeskrivelse (kontrakt/avtale om oppdrag gitt til firma søker eier eller har rolle i)
 • begrunnelse om at reisen har oppstått akutt, at reisen er strengt nødvendig og ikke kan gjennomføres digitalt.

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du som har levert inn pass forbindelse med visering, og som ikke kan regne med å få det tilbake før reisen.

Dokumentasjon

Du må vise:

 • kvittering på innlevert dokument eller en bekreftelse fra ambassaden.
 • dokumentasjon på at du faller inn under ett av de andre kriteriene for å få nødpass.

Situasjon

Ditt pass eller ID-kort er stjålet og du har anmeldt forholdet.

Dokumentasjon

Du må ha med:

 • bekreftelse på relevant anmeldt forhold med gjerningsdato etter at reise ble bestilt
 • bekreftelse på reise med avreisedato og bestillingsdato

I tillegg må du dokumentere reise til det relevante landet, og at reisen er før forventet produksjonstid av pass eller ID-kort. Eksempler på slik dokumentasjon er billettbestilling, eller planlagt reiserute om reisen skal gjennomføres med bil.

Situasjon

Du har søkt om nødpass etter 30.mai, men i behandlingen ble det vurdert prioritert produksjon eller ekspresselevering, men du har ikke fått passet levert.

Alle søknader fra 30.mai hvor det er innvilget prioritert produksjon eller ekspresslevering er behovsprøvd. Det er derfor ikke nødvendig å behovsprøve disse igjen ved søknad om nødpass. Nødpass kan utstedes gebyrfritt.

Dokumentasjon

Du trenger ikke dokumentere behovet på nytt, ta kontakt med politiet.