Viktig informasjon før du søker om nødpass

Du må undersøke om landet du skal reise til godtar nødpass. Du kan for eksempel ikke bruke nødpass ved reise til USA og Dubai. Her finner du informasjon om pass- og visumregler (regjeringen.no).

Det ordinære passet ditt er ikke lenger gyldig når du får utstedt nødpass. 

Har du fått nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene, får du vanligvis ikke nødpass igjen. Det gjelder også hvis du tidligere har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen.

Slik søker du om nødpass