Bjørn Eirik Vandvik

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder politifagavdelingen