Elin Margrethe Fjeldbraaten

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av stab for HR-HMS

Elin M. Fjeldbraaten (født 1972) startet i stillingen som leder for Stab HR/HMS i januar 2022. Hun kommer fra jobben som leder for et partssammensatt nasjonalt prosjekt i regi av IA Bransjeprogram Sykehus. Fjeldbraaten har i mange år jobbet som leder for Bedriftshelsetjenesten ved Sørlandet Sykehus. 

Utdanning: Doktorgrad i endringsledelse (statsvitenskap), Mastergrad i offentlig administrasjon, Sykepleier. 

Kontaktinformasjon:
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00