Per Juell Larsen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie

Per Juell Larsen (født 1965) ble ansatt som er leder av Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i september 2019. Han har 25 års erfaring fra ulike lederstillinger i politi- og lensmannsetaten. Larsen har vært lensmann i Nissedal, Froland, Søgne og Songdalen. I kortere perioder har han vært fungerende driftsenhetsleder i Midtre Agder driftsenhet.

Utdanning:
Befalsskole, politiskole, videreutdanning i forebyggende politiarbeid, sivil rettspleie, ledelse og organisasjonsutvikling.

Kontaktinformasjon:
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00