Terje Gundersen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet

Terje Gundersen (født 1958) er driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet, og politistasjonssjef ved Arendal politistasjon.

Gundersen begynte som politiaspirant ved Kristiansand politikammer i 1980. Han tjenestegjorde i Oslo politidistrikt i 10 år etter Politiskolen. Etter det tjenestegjorde Gundersen i Arendal politidistrikt, en periode som rådgiver i utenlandstjeneste for OSCE, og etter hvert ble det Agder politidistrikt. Han har tjenestegjort innen fagområdene ordens- og patruljetjeneste, etterforskning, kriminalteknikk, praksisansvarlig (Agder politidistrikt og Politihøgskolen) og som politistasjonssjef ved Grimstad politistasjon. Gundersen fungerte som politistasjonssjef ved Arendal og Froland politistasjon og driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet fra desember 2021, og ble fast ansatt i stillingen 1. februar 2022.

Utdanning:Politiskolen, Offentlig administrasjon og ledelse, samt Risikostyring og sikkerhetsledelse (Mastergrad UiS).

Kontaktinformasjon: 
Kontoradresse: Arendal og Froland politistasjon, Åsbieveien 39, 4848 Arendal
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00