Bård Austad

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for operative tjenester

Bård Austad (født 1960) har jobbet i politiet siden 1983. De siste 20 årene som leder på forskjellige nivåer og i forskjellige funksjoner innen operative fag og beredskap. Han har blant annet vært UEH-leder og operasjonsleder i mange år.  Han var stabssjef i Agder politidistrikt frem til sommeren 2017, hvoretter han ble leder av FOT.

Utdanning:
Etatsutdanning i forsvaret og politiet

Kontaktinformasjon: 
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00