Bernt Mushom

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet

Bernt Mushom (født 1968) er driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet, og politistasjonssjef i Mandal. Fungert i stillingen siden mai 2022 og fast ansatt i juni 2023. Har tidligere vært politistasjonssjef i Farsund og Lyngdal politistasjon. Før det var han kriminaltekniker og leder for kriminalteknisk avsnitt ved FEFE i Agder. Han begynte i Agder politidistrikt i 1995 og arbeidet ved flere lensmannskontor i Lister. Har blant annet erfaring fra UEH og instruktør i operative fag.

Utdanning: Politiskole, befalskole, bedriftsøkonom fra BI,diverse videreutdanning innen kriminalteknikk, ledelse modul 1 og 2 fra PHS.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Mandal politistasjon, Bryggegata 2, 4502 Mandal
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00