Unn Hege Sørensen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt

Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00