Gordon Andrew Petterson

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Gordon Petterson (født 1964) har vært ansatt i Agder politidistrikt siden mars 2017. Fra 2007 til 2017 arbeidet han på Kripos som påtalejurist og leder for etterretningsseksjonen.  I perioden 1997 til 2007 hadde han ulike stillinger som påtalejurist i Follo politidistrikt. I perioden 2004 til 2008 var han medlem av det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD). Fra 1993 til 1997 var Konfliktrådsleder i Lofoten og Vesterålen, Follo og Romerike. Gordon Petterson var fungerende visepolitimester i Agder politidistrikt fra 1.februar 2021 til 1. juni 2021.

Utdanning:
Cand. jur.

Kontaktinformasjon
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00