Morten Sjustøl

Stilling
visepolitimester
Enhet
Agder politidistrikt

Morten Sjustøl (født 1982) har vært visepolitimester på åremål siden 1.1.2023.

Sjustøl har bakgrunn fra Oslo politidistrikt som politibetjent/UEH ved Sentrum politistasjon, deretter som politioverbetjent ved krise- og gisselforhandlertjenesten ved nasjonale beredskapsressurser. 

I 2017 begynte han i stillingen som stabssjef i Agder politidistrikt, en stilling han hadde frem til tiltredelse som visepolitimester.

Sjustøl har blant annet en bachelor fra Politihøgskolen, og en mastergrad i kriseledelse og samfunnssikkerhet fra Nord universitet.