Overordnet  organisasjonskart Agder politidistrikt 

Lederstøttestaber

 • Stab for kommunikasjon
 • Stab for HR og HMS
 • Stab for virksomhetsstyring

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie
 • Politiets sikkerhetstjeneste Agder

Geografiske driftsenheter

Agder politidistrikt har 15 politistasjoner fordelt på tre geografiske driftsenheter:

Vestre Agder driftsenhet

 • Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon 
 • Farsund og Lyngdal politistasjon
 • Byremo politistasjon
 • Mandal politistasjon

Midtre Agder driftsenhet

 • Søgne og Songdalen politistasjon

 • Kristiansand politistasjon

 • Vennesla og Iveland politistasjon

 • Lillesand og Birkenes politistasjon

 • Valle og Bykle politistasjon

 • Bygland og Evje og Hornnes politistasjon

Østre Agder driftsenhet

 • Grimstad politistasjon
 • Arendal og Froland politistasjon
 • Risør og Gjerstad politistasjon
 • Tvedestrand og Vegårshei politistasjon
 • Åmli politistasjon