Stáhta mánáidviessu Finnmárkkus/Statens barnehus Finnmark

Telefon
400 27 419
E-post
finnmark.barnehuset@politiet.no

Åpningstider

Telefontid
MandagMa09:00–14:30
TirsdagTi09:00–14:30
OnsdagOn09:00–14:30
TorsdagTo09:00–14:30
FredagFr09:00–14:30

Barnehuset tilrettelegger for avhør og medisinske undersøkelser for barn, ungdom og særlig sårbare voksne, som kan ha vært utsatt for, eller vitne til seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap eller kroppsskade.

Barnehuset tilbyr behandling og oppfølging av målgruppen, og ivareta koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samhandling. I tillegg skal barnehuset bidra i faglig utvikling av saksfeltet, samt gi råd og veiledning til offentlige og private aktører.

Barnehuset i Finnmark har et nasjonalt ansvar for de med samisk språk og/eller kulturbakgrunn.

Barnehuset har lokaler tre steder i Finnmark:

Karasjok: Lokaler er under anskaffelse. Kontorplasser i politistasjonen.

Alta: Besøkadresse Labyrinten 5

Kirkenes: Besøkadresse Dr. Wesselsgate 12