Organisering av politidistriktet

Innlandet politidistrikt ble etablert 01.01.2016 og består av de tidligere Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

Distriktet er organisert i funksjonelle og geografiske driftsenheter, samt lederstøttestaber.

For organisasjonsnummer og fakturaadresse gå til: https://www.politiet.no/om/faktura/

Geografiske driftsenheter

Administrasjonssteder for de tre geografiske driftsenhetene er:

 • Gjøvik for driftsenheten med tjenesteenhetene Hadeland, Gjøvik og Valdres (kommunene Gran, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang)
 • Lillehammer for driftsenheten med tjenesteenhetene Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal (kommunene Stange, Løten, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja).
 • Elverum for driftsenheten med tjenesteenhetene Kongsvinger, Elverum og Nord-Østerdal (kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os).

Distriktet er videre inndelt i 11 politistasjonsdistrikt med til sammen 21 politistasjoner.

Ledelsen

 • Johan Brekke er politimester i Innlandet politidistrikt. Han ble politimester i Innlandet 01.01.2016, og har tidligere vært politimester i Sogn og Fjordane og i Søndre Buskerud. Brekke har bred politifaglig bakgrunn, og har blant annet vært assisterende rektor ved politihøgskolen.
 • Bjarte Espe er visepolitimester i Innlandet politidistrikt. Han ble visepolitimester 1.1.2023 og har arbeidet i politidistriktet siden 2008. Espe har bred politifaglig bakgrunn med erfaring fra operativ polititjeneste, etterretning og etterforskning.

Politimesterens ledergruppe består for øvrig av:

 • leder for stab for HR/HMS: André Holen
 • leder for stab for virksomhetsstyring: Siri Stai Vesterås
 • leder for stab for kommunikasjon: Heidi Sørskog
 • leder for PST: Jørn Presterudstuen
 • leder for felles enhet for operativ tjeneste: Renate Zimmermann
 • leder for felles enhet for påtale: Johan Martin Welhaven
 • leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning: Rune Otterstad
 • leder for felles enhet for sivil rettspleie: Ingunn Fløtre Laupstad
 • leder for felles enhet for utlending og forvaltning: Ronny Hvalby Sollie
 • leder for driftsenhet Innlandet Vest: Linn Hilde Fosso
 • leder for driftsenhet Innlandet Midt: Terje Krogstad
 • leder for driftsenhet Innlandet Øst: Tom Johnsen

Oppgaver og ansvar

Politiet i Innlandet har allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver. Miljøoppgavene gjenspeiler at fylket er landets største kjerneområde for fredede rovdyr. Den organiserte kriminaliteten over landegrensene gir utbredt smugling av varer, sprit og narkotika. Politidistriktet har derfor en aktiv og målrettet innsats mot grensekriminalitet og kriminelle nettverk.

På tvers av driftsenheter og fagområder har politidistriktet tjenesteordninger som gir de ansatte et bredt operativt arbeidsområde med muligheter for kunnskapsdeling.

Forebyggende arbeid rettet mot ungdom, foreldre og andre aktuelle samarbeidspartnere er et annet viktig område i distriktet.

Johan Brekke er politimester i Innlandet politidistrikt.
Johan Brekke er politimester i Innlandet politidistrikt.
FotoPolitiet
Bjarte Espe
Bjarte Espe er visepolitimester i Innlandet politidistrikt. FOTO: Politiet