Forstørr bilde Bilde av kart som viser helikoptertraséer
Inn- og utflygingstraséer til landingsplass på Taraldrud. Målestokk 1:25 000.
FotoSintef