Forstørr bilde Bilde av kart som viser helikoptertraséer
Inn- og utflygingstraséer til landingsplass på Taraldrud med lateral spredning. M 1:35 000.
FotoSintef
Trasé Landing Avganger
Nord_A 30 % 30 %
Nord_B 60 % 55 %
Sør_A 10 % 10 %
Sør_B 0 % 5 %