Politivedtektene i kommunene utarbeides på bakgrunn av normalpolitivedtekten fra Justis- og politidepartementet. Normalpolitivedtekten er utarbeidet med hjemmel i lov om politiet.

Under finner du lenker til politivedtektene som gjelder for våre tre kommuner.

Politivedtekter Oslo

Politivedtekter Asker

Politivedtekter Bærum