Telefon
22 66 90 50
E-post
post.oslo@politiet.no
Postadresse
Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Sentrum politistasjon har ingen publikumstjenester, kun åpen etter avtale.

Nærmeste politistasjon er