Organisering av politidistriktet

Øst politidistrikt er organisert i 11 enheter og staber:

 • To geografiske enheter, Romerike og Follo-Østfold, som består av det lokale politiet ved politistasjonene
 • Seks funksjonelle enheter med spesialistfunksjoner innen etterforskning, forebygging, operativ tjeneste, etterretning, påtale, sivile gjøremål og forvaltning og fellestjenester for hele politidistriktet
 • Lederstøttestaber for HR/HMS, virksomhetsstyring og kommunikasjon

Ledelsen

 • Politimester Cecilie Lilaas-Skari
 • Visepolitimester Grethe Løland (fung)

Ledergruppen består av:

Foruten politimester og visepolitimester, består politimesterens ledergruppe av lederne for de funksjonelle og geografiske driftenhetene, samt lederne av de tre støttestabene:

 • Stab for virksomhetsstyring: Avdelingsdirektør Rasmus Ringdal Myklebust 
 • Stab for kommunikasjon: Avdelingsdirektør Ann-Kristin Endal
 • Stab for HR/HMS: Avdelingsdirektør Britt Stine Strand
 • Felles enhet for påtale: Politiinsp. Vibeke Schøyen
 • Felles enhet for utlending og forvaltning: Merete Beck (fung)
 • Felles enhet for etterforskning, forebygging og etterretning: Politiinsp. Frode Larsen
 • Felles enhet for operative tjenester: Politiinsp. Kristin Aga
 • Geografisk driftsenhet Romerike: Politiinsp. Terje Didriksen
 • Geografisk driftsenhet Follo - Østfold: Politiinsp. Tommy Brøske
 • Felles enhet for sivil rettspleie: Britt Hjeltnes
 • Politiets Sikkerhetstjeneste: Politiinsp. Hege Naustdal