Tor Erik Pedersen

Stilling
grenseinspektør
Enhet
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense
Ansvarsområde
Grenseinspektør ved den norsk-russiske grense
E-post
tor.erik.pedersen@politiet.no
Telefon
78 99 57 94
Mobil
478 41 899