Bilde av Ketil Haukaas

Ketil Haukaas

Stilling
visepolitimester
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Assisterende sjef ved Kripos
Telefon
23 20 80 00

Ketil Haukaas er assisterende sjef for Kripos. Haukaas kom fra stillingen som politimester i Østfinnmark politidistrikt i 2005. Tidligere har han hatt stillinger som konstituert politimester ved Sør-Varanger politidistrikt, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, politiinspektør og -adjutant ved Sør-Varanger politidistrikt og konsulent ved Justisdepartementets polaravdeling.

Utdanning: Juridisk embetseksamen.