Kristin Kvigne

Stilling
særorgansjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Sjef Kripos
Telefon
23 20 80 00

Kristin Kvigne er Kripos-sjef. Hun var tidligere avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet (POD), der hun også fungerte som assisterende politidirektør en periode. Kvigne har vært leder for Politiets utlendingsenhet (PU), og hun har hatt stillinger som seksjonssjef og fungerende avdelingsdirektør i POD. Hun har internasjonal ledererfaring fra Interpol, samt at hun har hatt stillinger ved Oslo politidistrikt og i Utlendingsdirektoratet.

Utdanning: Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo.