Tom Korneliussen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for kriminalteknikk og ID
Telefon
23 20 80 00

Tom Korneliussen er avdelingsleder for Avdeling for kriminalteknikk og ID. Han har tidligere vært fungerende avdelingsleder ved Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre.

Korneliussen begynte ved Orgkrimavdelingen på Kripos i 2006. Han har hatt ulike funksjoner i organisasjonen siden 2011, herunder som prosjektleder, politifaglig rådgiver i Sjefens stab og assisterende avdelingsleder ved Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre.

Korneliussen har tidligere arbeidet ved Asker og Bærum politidistrikt, både i Ordensavdelingen ved Asker politistasjon og i Spaning- og etterretningsavsnittet ved Kriminalavdelingen. Han har også vært innbeordret til Politifagavdelingen i Politidirektoratet som prosjektleder.

Utdanning: Politihøgskolen, befalskurset for marinen, ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen og prosjektledelse ved BI.