Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for støtte til drift av landsdekkende lag, selskap og foreninger som bidrar til å ivareta felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister.

Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Merk: Utlyses med forbehold om godkjent statsbudsjett

Hvem kan få tilskudd?

Politirelaterte lag, selskap og foreninger med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret kan få tilskudd. Søkere må kunne dokumentere:

  • at mottakers aktivitet understøtter politiets samfunnsoppdrag
  • at mottaker er partipolitisk uavhengig
  • at medlemskap er åpent for ansatte eller pensjonister i politietaten
  • at mottakers tilbud er landsdekkende
  • at mottakers aktivitet oppfyller formål som nevnt for ordningen

Slik søker du

Skal du rapportere på mottatt tilskudd?

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.