Ved utlendingsinternatet og familieenheten oppholder det seg utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge.

Slik fungerer utlendingsinternatet

Internatet blir brukt for å sikre at utlendingene kan bli returnert med tvang. De aller fleste er på utlendingsinternatet i mindre enn 72 timer. Politiet kan internere utlendinger som bor der for en lengre periode. Dersom politiet ønsker å gjøre det, må man på et tidligst mulig tidspunkt, og senest tre dager etter pågripelsen, fremstille utlendingen for retten. Retten kan avsi kjennelse om internering av utlendingen i inntil fire uker av gangen. Dette kan gjøres dersom det er nødvendig for å få gjennomført en tvangsretur, eller for å klargjøre identiteten til utlendingen.

Internatet har 220 sengeplasser

Internatet har en total kapasitet på 220 personer ved full drift. 18 rom for kvinner inngår i dette. Utlendingsinternatet har en egen sikkerhetsavdeling, som kan brukes dersom utlendingen er til fare for seg selv eller andre. Sikkerhetsavdelingen skal kun brukes i korte perioder. Ingen skal være der lenger enn nødvendig.

Korte opphold

De fleste med opphold ved utlendingsinternatet er der kun kort tid. Dette påvirker organiseringen av internatet. Ettersom målet med oppholdet er en retur til hjemlandet eller annet et oppholdsland, er heller ikke rehabilitering i fokus. De som bor på internatet i mer enn to uker får likevel et tilbud om aktiviteter.

Helsetilbud til de som bor der

Utlendingsinternatet er bemannet med 1–2 sykepleiere på dagen, kvelden og i helger. Det er også lege til stede fem dager per uke. Legen er utover dette tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet hele året. I tillegg blir andre tilbud i helsevesenet brukt når det er nødvendig.

Kontakt med utlending ved internatet

For å besøke en som oppholder seg ved utlendingsinternatet må man ringe og avtale det på forhånd. De som bor på internatet, har en ubegrenset mulighet til å snakke med advokaten sin på telefon. Det gjelder også kontakt med andre offentlige tjenester og med eventuell representant. I tillegg har alle 42 minutters telefontid hver uke. Den kan de bruke til å snakke med venner og familie.

Slik fungerer familieenheten

Familieenheten ligger på Haraldvangen i Hurdal kommune. Familieenheten blir brukt til å internere barnefamilier og eventuelt enslige mindreårige i påvente av transport ut av landet. Enheten ble åpnet 30. desember 2017.

Familieenheten kan ha to barnefamilier boende til enhver tid. Maksimalt kan det bo 10 personer der. Hver familie har to rom og et eget bad, i tillegg til tilgang på fellesarealer. Dersom det helt unntaksvis er enslige mindreårige der er det kun plass til en om gangen. Uteområdet har en stor terrasse, men det er også mulig å ta med barna til en lekeplass og en fotballbane på området.

Enheten har et sivilt preg, og de ansatte bærer ikke uniform. Det er likevel et lukket internat. Det betyr at vinduer og dører blir låst, men det er rom for familiene til å bevege seg fritt inne i bygget.

Opphold ved utlendingsinternatet

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antall personer 3266 4182 3191 4112 3183 3070 2641 1133 969

 

Forskrift om Politiets utlendingsinternat