Høgskolens tjenester

  • grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten (bachelor i politiutdanning)
  • etter- og videreutdanning til ansatte i etaten
  • faglig formidling
  • forsknings- og utviklingsarbeid
  • Politihøgskolens bibliotek er Norges største fag- og forskningsbibliotek på litteratur om politiet og tilgrensende fagområder

Studiesteder