UP arbeider med å forebygge alvorlige lovbrudd i trafikken for å redusere antallet drepte og hardt skadde. Kontrollinnsatsen er rettet mot uoppmerksomhet, aggressiv kjøreatferd, fartsovertredelser og ruspåvirket kjøring. UPs innsats rettes først og fremst mot risikovillige førere.

UP er politiets egen forsterkningsressurs, og en effektiv beredskapsstøtte for politidistriktene. UP har ca. 300 ansatte fordelt over hele landet, i både uniformerte og sivile patruljebiler.

Ledelsen ved hovedkontoret

UP ledes av sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud.                  

Strategisk stab

Assisterende sjef Utrykningspolitiet Roar Skjelbred Larsen er leder av strategisk stab.                                                                                                  

Administrativ stab

Administrasjonssjef Marianne Farnes leder administrativ stab, som har kompetanse innen HR, lønn, regnskap/budsjett og HMS.

Fag- og metodeavdelingen

Politiinspektør Olav Markussen er leder av fag- og metodeavdelingen.

Teknologi- og materiellavdelingen

Politiinspektør Josef Reng er leder av teknologi- og materiellavdelingen.

Politiets ATK-senter

Politiinspektør Vivi-Ann Haukås er leder av politiets ATK-senter.