UP-distrikt 1 - Øst

Distrikt 1 Øst og Innlandet politidistrikter
Distriktsleder: Politiinspektør Kai Voldengen
Assisterende distriktsleder: Politiinspektør Geir Morten Bjerkvold                      Besøksadresse: Strandagata 36, 2821 Gjøvik
Postadresse: Utrykningspolitiet, Postboks 54, 2801 Gjøvik
Telefon: 940 22 591 (ikke SMS) e-post: up.d1@politiet.no 

UP-distrikt 2 - Sør

Distrikt 2 Agder og Sør-Øst politidistrikter
Distriktsleder: Politiinspektør Karin M. Walin
Assisterende distriktsleder: Politiinspektør Stine Benjaminsen Nygård    Besøksadresse: Brannvaktsgate 7, 3256 Larvik
Postadresse: UP distrikt 2 Sør, Larvik politistasjon, postboks 2073, 3103 Tønsberg
Telefon: 940 22 592 (ikke SMS) e-post: up.d2@politiet.no

UP-distrikt 3 - Vest

Distrikt 3 Sør-Vest og Vest politidistrikter
Distriktsleder: Politiinspektør Terje Oksnes
Assisterende distriktsleder: Politiinspektør Eivind Hellesund        Besøksadresse: Litleåsveien 43, 5132 Nyborg
Postadresse: Utrykningspolitiet distrikt 3 Vest, Bergen nord politistasjon, postboks 85, 6901 Florø 
Telefon: 940 22 593 (ikke SMS), e-post: up.d3@politiet.no

UP-distrikt 4 - Midt

Distrikt 4 Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter
Distriktsleder: Politiinspektør Anders Sjøtrø
Assisterende distriktsleder: Politiinspektør Svein Erik Gjølmesli                            Besøksadresse: Gryta 4, 7005 Trondheim
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 2475 Sluppen, 7005 Trondheim
Telefon: 940 22 594 (ikke SMS), e-post: up.d4@politiet.no

UP-distrikt 5 - Nord

Distrikt 5 Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter
Distriktsleder: Politiinspektør Geir H. Marthinsen
Assisterende distriktsleder: Politiinspektør Yngve Widding          Besøksadresse: Stakkevollveien 9, 9010 Tromsø
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 6132, 9291 Tromsø
Telefon: 940 22 595 (ikke SMS) e-post: up.d5@politiet.no