-Det er likevel 787 medarbeidere og 87 studenter som sier at de har opplevd å bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Det tar vi på alvor og kommer til å fortsette å jobbe målrettet for å forebygge, gjennom både strukturelle og kulturelle tiltak. Det handler om tydelig ledelse og psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet, som krever systematisk arbeid over tid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hovedrapport