Nasjonalt viste undersøkelsen at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet, har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Rapporter fordelt på distrikt og særorgan