Nasjonalt viste undersøkelsen at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet, har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Les mer om hva politidirektørens mener om arbeidsmiljøundersøkelsen her.

Rapporter fordelt på distrikt og særorgan