Les den nyeste statistikken over narkotika og doping

Om statistikken

  • Statistikken er laget av Kripos.
  • Statistikken blir oppdatert hvert halvår.

Det som påvirker statistikken mest, er etterspørselen etter rusmidler og press om å bringe rusmidler inn i landet. I tillegg kommer politiets og tolletatens arbeid og bruk av ressurser for å gjøre beslag. Store beslag kommer ofte av lang innsats innen etterretning og etterforskning.

Antall beslag blir også påvirket av politiets arbeid rettet mot miljøene til rusmisbrukere. Kripos mener likevel at store endringer i statistikken over bestemte stoffer gir et riktig bilde av hvordan tilførsel og misbruk utvikler seg over tid.

Datagrunnlag

Data for statistikken er basert på opplysninger fra politidistriktene og inkluderer også alle beslag fra tollvesenet, fengslene og forsvaret. I rapporten brukes alltid to verdier eller variabler - mengder rusmidler som er beslaglagt og antall beslag.

Datagrunnlaget er basert på verifiserte analyseresultater til bruk i straffesaker, samt opplysninger fra politidistriktene når narkotikasakene er avgjort lokalt med forelegg (destruksjonssaker).