Den annonserte pressebrief onsdag 20. oktober utgår av praktiske årsaker.

Neste pressebrief vil bli gjennomført torsdag 21. oktober kl 14.00 på Quality Hotel Grand.  

Adressen til Quality Hotel Grand er Chr. Augusts gate 2, 3611 Kongsberg.