Politiets rolle

Politiet fastsetter evakueringssoner i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale myndigheter og berørte innbyggere og virksomheter.

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred ligger til grunn for samarbeidet politiet har med andre aktører.

Se informasjon om fjellskred og varsler om snøskred på varsom.no.

Fare- og evakueringssoner i politidistriktene