Politiets rolle

Politiet fastsetter evakueringssoner i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale myndigheter og berørte innbyggere og virksomheter.

Les mer