Politiet fastsetter soner for evakuering sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale myndigheter og innbyggere og virksomheter som blir påvirket av skredet.

Les mer om fjellskred her