Politiet fastsetter soner for evakuering sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale myndigheter og innbyggere og virksomheter som blir påvirket av skredet.

Les mer om fjellskred her

Naturskadeordningen

Landbruksdirektoratet forvalter naturskadeordningen.

Ordningen innebærer at du må dokumentere skadene og søke om erstatning via Landbruksdirektoratet.